Férové školy

výstava Magistrátu města Liberce v rámci projektu Férové školy

od 1. 11. do 30. 11. 2018 

pořádá: MML

 
 

 

Férové školy v Liberci

Společné vzdělávání všech dětí bez rozdílu.

Tolerance, kamarádství, pomoc - to všechno se dá díky inkluzi ve škole učit a rozvíjet.

Stručný obsah projektu:

Statutární město Liberec díky finanční dotaci z evropských fondů pomáhá svým základním školám při zavádění tzv. společného vzdělávání. To si klade za cíl připravit děti na život ve světě, který je proměnlivý a ve kterém se setkáváme s lidmi s odlišnou životní zkušeností a odlišnými dovednostmi.

Do projektu Férové školy v Liberci se zapojily nejen liberecké základní školy, ale také speciální školy zřizované Libereckým krajem a další 4 partneři.

Jsou jimi spolek EDUCA QUALITY, Člověk v tísni o.p.s. a dále dvě příspěvkové organizace města – DDM Větrník a Komunitní středisko Kontakt.

Projekt je zaměřen na prevenci školní neúspěšnosti, kdy probíhá doučování žáků, kariérové poradenství na školách, zapojování děti do volnočasových klubů a kroužků pro rozvoj gramotnosti v oblasti aktivního občanství a osobnostního rozvoje, jsou realizovány pravidelné workshopy pro rodiče žáků o důležitosti vzdělání.

Projekt také počítá s několika základními aktivitami v oblasti koordinace pedagogické činnosti, kdy je pilotně ověřována pozice koordinátora inkluze ve škole a metodika asistentů pedagoga.

Vše doplňují osvětové aktivity směřované na veřejnost.
Projekt by měl být realizován v období od července 2017 do června 2020.

umístění: 1. patro na kavárnou

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj