Probuzení a protest

šestnáct velkoformátových panelů přiblíží atmosféru roku 1968, resp. reakci na jeho události v Praze, Berlíně, Lipsku a Drážďanech

od 6. 5. do 30. 5. 2019 

pořádá: Goethe-Institut, Sächsische Akademie der Künste, Collegium Bohemicum, KVK v Liberci

 

Praha, Berlín, Lipsko, Drážďany 1968

  • Čím inspirovalo Pražské jaro východní Němce?
  • Jak reagovala německá veřejnost na vpád vojsk Varšavské smlouvy?
  • Jak se žilo undergroundu v Drážďanech 60. let a proč v Lipsku v květnu 1968 odstřelili gotický kostel?

Navštivte výstavu Probuzení a protest!

Šestnáct velkoformátových panelů přiblíží atmosféru roku 1968, resp. reakci na jeho události v Praze, Berlíně, Lipsku a Drážďanech.

Výstava Probuzení a protest, která vznikla ve spolupráci Goethe-Institutu a Saské akademie umění, připomíná 50. jubileum roku 1968 a všímá si především touhy československé a německé veřejnosti po změnách. Po vzoru Pražského jara rostla v 60. letech i v bývalé NDR touha po osobní svobodě a po spoluutváření socialismu. Především mladí lidé a umělci se pustili do kritiky režimu, chtěli být vyslyšeni a s pomocí protestních akcí podporovali reformující se Československo.

Výstava slovem a obrazem zaznamenává nejen vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území, ale všímá si i solidarity, kterou okupovanému Československu prokazovala východoněmecká veřejnost či underground. Nápisy „Es lebe Dubček“ („Ať žije Dubček“) nebyly po srpnu 68 ani ve východoněmeckých městech výjimkou. Výstava také představuje beatovou scénu v Drážďanech 60. let či líčí příběh stržení gotického kostela sv. Pavla Lipsku, k němuž z politických důvodů došlo v květnu 1968.

vernisáž: 6. 5. 2019 v 18:00, Krajská vědecká knihovna, 2. patro

umístění: předsálí, 2. patro

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj