Vlk - náš staronový soused

putovní výstava, která představí život vlka, jež má své místo v přírodě i kultuře

od 4. 12. 2019 do 15. 1. 2020 

pořádají (a podílejí se): Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká zemědělská univerzita v Praze a Senckenbergovo muzeum přírodních věd v Görlitz

 

 

Vlk byl přirozenou součástí naší krajiny až do konce 19. století. Po více než sto letech se k nám přirozeně navrací a jeho přítomnost budí vášně. Pro některé krásná a uctívaná šelma, pro jiné nenáviděný a lstivý tvor. Srdečně vás zveme na výstavu, která přibližuje život a chování těchto vysoce inteligentních zvířat. Seznamte se s naším staronovým sousedem.

Výstava vznikla v rámci projektu OWAD (Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině), který byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

výstavní prostory, -1. patro

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj