Sčítání lidu – historie a současnost

výstava - průřez historií sčítání od starověku do roku 2011 a vizuální styl projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021

od 3. 2. do 27. 2. 2020 

pořádá: Český statistický úřad

 

Historie sčítání lidu, domů a bytů 

Soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva se na našem území uskutečnily již ve středověku a sloužily především k vojenským a daňovým účelům. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. "moderních sčítání", které se vyznačují dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a organizováním na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 26. 3. 2011, příští proběhne na jaře 2021. Oproti předchozím sčítáním bude uživatelsky přívětivější, prováděno bude elektronicky i papírově s předpokladem, že většina obyvatel se sečte on-line.

instalace : 2. patro

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj