Valná hromada regionální organizace SKIP Libereckého kraje

Krajská vědecká knihovna v Liberci

úterý 12. března 2013

Hlavním bodem programu valné hromady byla volba nového regionálního výboru SKIP Libereckého kraje a schválení návrhů zástupců do výkonného výboru, dozorčí komise a na předsedu SKIP. 

Vedle zpráv o činnosti, hospodaření, zprávy dozorčí komise a zprávy o činnosti Klubu dětských knihoven Libereckého kraje za poslední 3 roky, jsme si mohli poslechnout vystoupení Mgr. Romana Giebische Živá knihovna SKIP, které nám připomnělo, že za téměř všemi aktivitami a celostátními akcemi, do nichž se zapojují stovky knihoven, stojí právě SKIP. Z těch nejznámnějších jmenujme alespoň Noc s Andersenem, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu.

Podrobné informace na webové stránce SKIP

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj