Svět knihy Praha 2013

19. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Tradiční zájezd na veletrh připravil pro knihovníky Libereckého kraje i v letošním roce Regionální výbor SKIP a KVK v Liberci

Kdy: čtvrtek 16. května 2013 (den vyhrazený pro odbornou veřejnost)

  • odjezd do Prahy: v 8.00 hod. od zadního traktu budovy KVK v Liberci
  • odjezd z Prahy: v 17.30 hod. 

Účastnický poplatek:

  • 100 Kč (vstupenka + příspěvek na dopravu)
  • individuální členové SKIP  ZDARMA

Organizace zájezdu:  Iva Slámová - tel.: 482412186, 777965277, slamova@kvkli.cz

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj