Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Výjezdní porada - tentokrát v Městské knihovně v Novém Městě pod Smrkem

se uskutečnila v pátek 12. 4. 2013 od 9.30 hod. za přítomnosti 11 účastnic z 8 knihoven. 

Program:

  • Internetové stránky profesionálních knihoven
  • Nový web KVK v Liberci
  • Akce SKIP
  • Projekt Benchmarking knihoven – prezentace
  • Aktualizace údajů automatizace profesionálních knihoven
  • Revize v profesionálních knihovnách
  • Nabídka akcí pro knihovny
  • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost na další období
  • Aktuální informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
  • Diskuse, výměna zkušeností

Účastnice si prohlédly novoměstskou knihovnu a seznámily se s její činností.

Zápis z porady

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj