Čtenář Libereckého kraje roku 2013

vyhodnocení nejlepších dětských čtenářů knihoven Libereckého kraje

pořádali: Regionální organizace SKIP Libereckého kraje a Krajská vědecká knihovna v Liberci

Ve středu 20. března 2013 byla pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků vyhlášena nejlepší dětská čtenářka Libereckého kraje. Stala se jí třináciletá Lucie Kolková, která navštěvuje Městskou knihovnu ve Cvikově a za 7 let přečetla 929 knih. Vítězka byla vybrána losem, losoval pan Martin Nechvíle, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje. Vítězka postupuje do celostátního kola. Hostem příjemného odpoledne byla také paní ing. Lidie Vajnerová, předsedkyně Nadace Škola hrou a členka kulturní komise Libereckého kraje. V Libereckém kraji se k projektu  přihlásilo 13 knihoven, které nominovaly své dětské uživatele na významné ocenění. Diplomy a malé odměny, které věnovali Liberecký kraj, Nadace Škola hrou, RO SKIP a KVK v Liberci, obdržely všechny nominované děti:

 • Jakub Meduna  
 • Nikola Pulcová
 • Agáta Hušková
 • Anežka Sladká
 • Lucie Kolková
 • Jana Pekařová
 • Pavel Uhlíř
 • Kateřina Kořínková
 • Veronika Votýpková
 • Evženie Halamová
 • Anežka Šedková
 • Ema Tomanová
 • Vojtěch Hlava 

 

Podrobný článek o slavnostním vyhlášení Čtenáře roku Libereckého kraje 2013 si můžete přečíst na stránce SKIP Libereckého kraje

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj