Word pro pokročilé - práce s rozsáhlejšími dokumenty (Office 2010)

úterý 30. 4. a 7. 5. 2013

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Lektorka: Eliška Kymličková

Školení je určené pro uživatele aplikace Word, kteří pracují s rozsáhlejšími texty. Posluchači se seznámí s efektivním formátováním dlouhých dokumentů, naučí se používat styly a víceúrovňové číslování, vkládat a číslovat obrázky, tabulky a grafy, automaticky vytvářet seznamy a obsahy, pracovat s oddíly, doplňovat poznámky a komentáře a revidovat dokument.

Obsah kurzu podrobně zde


Účastníci si odnesou: Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 10 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.czInformace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj