Automatizovaný knihovní systém Clavius

sobota 23. listopadu 2013 od 9 hod. 

Přednáší: Alžběta Tománková

Lektorka je zkušená knihovnice (metodička) Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a zároveň reprezentuje servisní bod firmy LANius.

Obsah kurzu:

Sobotní kurz bude určen hlavně knihovníkům, kteří se systémem začínají pracovat (seznámení se systémem a vkládáním knihovního fondu).

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj