Nominace na cenu Knihovník/Knihovnice roku 2013

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje 

vyhlašuje pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro řízení cestovního ruchu, památkové péče a kultury PhDr. Hany Maierové

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje roku 2013

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje regionální organizace SKIP Libereckého kraje 1x ročně nejlepším kolegům/kolegyním působícím na nejrůznějších pozicích v knihovnách LK, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků ve svých knihovnách, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo samostatného oboru.

Tímto oceněním chce upozornit na mimořádné činnosti, které se často v knihovnách realizují, na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a díky kterým se rozvíjí veřejné knihovní a informační služby nebo kulturní život obce.

Návrhy mohou být zasílány poštou i elektronicky předsedkyni regionální organizace SKIP
(Dana Kroulíková, Městská knihovna Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa nebo reditel@knihovna-cl.cz) nejpozději do 18. 11. 2013.
 
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj