Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka 2014

6. ročník projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

SKIP ČR vyhlašuje šestý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Cílovou skupinou jsou žáci prvních tříd, protože autoři projektu si uvědomují, jak důležité je podchytit zájem o čtení a vyhledávání informací hned od prvních dnů školní docházky dětí. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna (institucionální člen SKIP ČR) ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Pro školní rok 2013/2014 je připravena kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka - Abeceda.

Vzhledem k letošní finanční situaci bude počet knížek "zdarma" na jednotlivé přihlášené knihovny velmi omezen. Jednotlivým knihovnám doporučujeme, aby do projektu přihlašovaly maximálně dvě třídy prvňáčků. Ve druhém kole registrací, které bude spuštěno v únoru, nabídneme knihovnám a školám možnost nákupu konkrétního počtu knih - 1ks/cca 20 Kč.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj