Seminář Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému

Téma projektu:

Další perspektivy (knihovnických) zaměstnavatelů a zaměstnanců v souvislosti s důchodovou reformou, zejména pak v souvislosti se vzrůstajícím věkem odchodu do důchodu (age management, aging, problémy fyzického zvládání práce, problémové momenty v kolektivu apod.).

Seminář pořádaný v rámci projektu BIDI II, který realizují partneři OSPK a SKIP. Jeho smyslem je formou bipartitního dialogu zmapovat situaci a pomoci vytvářet takové pracovní podmínky, aby co největší počet zaměstnanců mohl vykonávat své povolání plnohodnotně až do skutečného nároku na starobní důchod. Seminář je určen všem zaměstnancům knihoven bez rozdílu pracovního zařazení.

  • Kdy: 18. února 2014 od 10 hod.
  • Kde: Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý poslechový sál - 4. patro 
  • Kontakt na organizátora semináře: Dana Menšíková, předsedkyně OSPK, mensikova.dana@cmkos.cz
  • Organizaci v KVK v Liberci zajišťuje: Jaroslava Starcová - starcova@kvkli.cz

Pozvánka

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem v rámci OPLZZ

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj