Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Výjezdní porada - tentokrát v Městské knihovně v Hrádku nad Nisou

se uskuteční v pátek 28. 3. 2014 od 9.30 hod. 

Program:

 • Projednání zápisu z poslední porady (říjen 2013)
 • Webové stránky městských knihoven
 • Regionální knihovnický systém (REKS)
 • Dotační program VISK 3 na rok 2014 – projekty městských knihoven 
 • Aktuální informace pro knihovny
 • Odborná školení, semináře a počítačové kurzy
 • Nabídka časopisů pro knihovny
 • Informace SKIP – akce na rok 2014 
 • Přehled elektronických konferencí
 • Rozšíření nabídky služeb v knihovnách
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2014                   
 • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce, zapojení do celostátních akcí (Noc s Andersenem, Knížka pro prvňáčka, atd.)
 • Diskuse, výměna zkušeností
 • Prohlídka hrádecké knihovny a seznámení s její činností a aktivitami pro čtenáře.

Odjezd z vlakového nádraží v 8,38 (v Hrádku 8,55). Zahájení porady bude v městské knihovně, další program pokračuje v sídle Brány Trojzemí, zřizovatele hrádecké knihovny. 

Pozvánka ke stažení.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj