Základy práce s textovým editorem Word 2010

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

pátek 30. května 2014

Lektorka: Eliška Kymličková

Kurz je určen všem, kteří začínají pracovat s textovým editorem Word 2010 nebo si chtějí pracovní postupy zopakovat. Mohou jej využít také ti, kdo dosud pracovali ve verzích Wordu z let 1997 - 2003.  

Osnova kurzu (výuka některých postupů může být přesunuta do kurzu Word pro mírně pokročilé):

 • Práce s textem a nastavení formátování písma
  • psaní speciálních znaků, česká x anglická klávesnice, klávesy pro rychlý pohyb v textu
  • font, velikost, druh, barva, zvýraznění, ohraničení písma
  • kopírování, vyjmutí a vkládání textu
  • klávesové zkratky pro zrychlení formátování a pohybu v textu
 • Nastavení odstavce
  • zarovnání textu
  • nastavení odsazení, řádkování a mezer
 • Odrážky a číslování
 • Způsoby zobrazení
  • normální rozvržení, rozvržení při tisku
  • zobrazení skrytých znaků
 • Nastavení vzhledu stránky
  • formát a orientace papíru
  • okraje stránky
  • záhlaví a zápatí
  • vložení číslování stránek

Doporučujeme pokračovat ve volně navazujícím kurzu Word 2010 pro mírně pokročiléÚčastníci si odnesou: Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz


 

 

Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj