Word 2010 pro mírně pokročilé

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

pátek 6. a 13. června 2014

Lektorka: Eliška Kymličková

Kurz je určen všem, kteří rozšířit své schopnosti při práci s textovým editorem Word 2010 nebo si chtějí pracovní postupy zopakovat. Mohou jej využít ti, kdo dosud pracovali ve verzích Wordu z let 1997 - 2003.

Volně navazuje na kurz Základy práce s textovým editorem Word 2010, mohou se však do něj přihlásit i zájemci, kteří základy získali jinde nebo je zvládli jako samoukové. 

Osnova kurzu:

 • Pokročilejší formátování odstavců
 • Formátování dokumentu pomocí stylů
 • Tabulky
  • vytvoření tabulky
  • formátování tabulky
 • Vkládání objektů
  • vložení obrázku
  • vkládání grafů a tabulek z Excelu
  • vložení objektů typu SmartArt
 • Nástroje
  • automatické opravy
  • kontrola pravopisu
  • vyhledávání v textu
 • Úvod do práce se styly
  • víceúrovňové číslování a odrážky
 • Záhlaví a zápatí
  • vložení číslování stránek
  • vložení konce stránky
 • Tisk a publikování dokumentu
  • nastavení tisku a tiskárny
  • uložení do formátu PDF

 

Kurz navazuje na Základy práce s textovým editorem Word 2010, mohou se však do něj přihlásit i zájemci, kteří základy získali jinde nebo je zvládli jako samoukové.Účastníci si odnesou: Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 10 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz


 

 

Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj