Porada ředitelů a metodiků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí

Ve středu 30. dubna 2014 od  9.00 hod. 

Malá zasedací místnost - 2. patro vedle velkého sálu

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj