Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost dětí mladšího školního věku

Seminář 

Přednáší: Mgr. Jarmila Sulovská

Kdy: v úterý 23. září 2014 od 9 hod.

Kde:  ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

Seminář nabízí inspirace, jak pomocí rozmanitých metod motivovat děti ke čtení, rozvíjet základy jejich čtenářské gramotnosti, naučit je pracovat s krásnou literaturou a s populárně naučným textem, vyhledávat klíčové informace a pracovat s nimi. Účastníci si prakticky vyzkoušejí vybrané aktivity spojené s prací s textem a seznámí se některými technikami, jejichž pomocí je možno docílit funkční čtenářské gramotnosti pomocí hry.

Rozpis obsahu semináře:

  • Osobnost knihovníka, význam motivace, aktivizace čtenářů, kreativita při práci s textem
  • Vytváření čtenářského vkusu, rozlišování hodnotné literatury od literatury konzumní a manipulační 
  • Význam regionální literatury, spolupráce se školami, besedy s autory atd.
  • Smysl pro krásu jazyka, rozvíjení estetického cítění – prožitkové vnímání, zážitková četba
  • Tvořivý přístup ke čtení, dokončení děje, rekonstrukce textu, rozhovor 2 hrdinů, práce s ilustrací
  • Čtení s předvídáním, řízené čtení, skládankové čtení, vyhledávání klíčových slov atd.
  • Audioknihy, využití poslechu nahrávek, videoukázky
Lektorka Mgr. Jarmila Sulovská, didaktička na Katedře českého jazyka a literatury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TUL, má za sebou víc jak dvacetiletou praxi na ZŠ a SŠ. Působila rovněž jako knihovnice ve školní knihovně.

Loňský seminář na téma Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost dětí staršího školního věku měl u účastníků velmi dobrý ohlas.

Přihlášení účastníci obdrží osvědčení o účasti na semináři. 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj