Pracovní setkání Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje

se uskuteční 22. října 2014 od 9.30 hod. 

v Městské knihovně v Semilech

Program:

  • Podklady pro zprávu KDK SKIP Libereckého kraje
  • Ukázky aktivit MěK Semily
  • Ostatní

Pozvánka ke stažení

Eva Kordová, předsedkyně Klubu dětských knihoven LK, kontakt: evakordova@seznam.cz, 736712400, 481312739  


Informace o činnosti Klubu dětských knihoven Libereckého kraje a přihlášku do něj najdete na webové stránce SKIP - Klub dětských knihoven LK. Všichni zájemci o práci s dětmi jsou srdečně zváni!


 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj