Webovky.knihovna.cz

Tvorba webových stránek knihoven na základě šablon vytvořených v rámci projektu

Kurz byl pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků. (Internet - nástavbový kurz) a Libereckým krajem v rámci dotace na výkon regionálních funkcí.  

pátek  17. 10. 2014

Kurz se uskutečnil ve dvou bězích - dopoledním a odpoledním. 

Lektorka: Mgr. Olga Skůpová

Kurz byl určen všem knihovníkům, kteří chtějí webové stránky svých knihoven budovat (nebo již budují) na základě šablon připravených v rámci projektu Webovky.knihovna.cz. Na uvedené stránce můžete získat podrobné informace o projektu  Již vložené základní texty platné pro všechny knihovny vytvoření webové stránky usnadňují. 

Šablona je vytvořena na základě systému Webnode, který je vynikajícím nástrojem v oblasti on-line tvorby webových stránek. Umožňuje uživatelům bez jakýchkoliv technických znalostí vytvořit profesionálně vypadající webovou prezentaci. 

Webovou prezentaci můžete mít ZCELA BEZPLATNĚ anebo využít prémiových služeb a získat tak např. více místa pro své fotografie – viz http://webovky.knihovna.cz/cenik/

Na Liberecku již šablonu využívají např. knihovny Bílý KostelVlastibořice, Křižany


 

Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj