Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

se tentokrát uskutečnila v knihovně v Českém Dubě

v pátek 31. 10. 2014 od 9.30 hod. 

Knihovna je součástí příspěvkové organizace Podještědské muzeum a knihovna Český Dub. 

   

Program:

 • Nová katalogizační pravidla RDA ve formátu MARC 21 
 • Webové stránky městských knihoven
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost 
 • Dotační program VISK 3 na rok 2015
 • Informace z jednání regionálního výboru SKIP - Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje a Knihovník roku 
 • Regionální knihovní systém Clavius REKS – ukázka práce v systému
 • Aktuální informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
 • Diskuse, výměna zkušeností

... a dále 

 • Prohlídka českodubské knihovny a seznámení s její činností a aktivitami pro čtenáře
 • Prohlídka Johanitské komendy

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj