Porada ředitelů a metodiků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 9 hod.

Malý poslechový sál KVK v Liberci (4. patro u nahrávacího studia)

Hlavní bod programu:

Vyhodnocení soutěže o cenu Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a náměstkyně hejtmana resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Oceněným knihovnám (vždy jedné z každého okresu Libereckého kraje) bude udělen diplom a finanční odměna ve výši 10 000 Kč. Cena bude předávána jednou za dva roky na tradičním Setkání knihovníků Libereckého kraje. 

Další body programu jsou uvedeny v pozvánce.


Přílohy a doplňující informace:

Výkaz o výkonu RF za rok 2014 (nemazat ani nedoplňovat řádky).

Navrhovaný vzhled centrálního adresáře knihoven:

      

Informace z jednání sekce SDRUK pro RF ke statistikám a výkazům RF:

  • Roční výkazy o knihovně za rok 2014 jsou ke stažení na stránce http://www.nipos-mk.cz/?cat=88, stejně jako Deník knihovny na rok 2015/2016, odkazy budou i na stránce http://bit.ly/KVKLI-statistika-benchmarking, kde je také ke stažení Deník pro knihovnu v Excelu, který doporučujeme knihovnám používat. Zatím bez e-výpůjček e-knih, ale ty se dosud malých knihoven netýkají. Přesto budou co nejdříve doplněny.
  • Ve Ročním výkazu o knihovně za rok 2014 změny nejsou, v deníku na rok 2015 a následně ve výkazu za rok 2015 bude změna v evidenci elektronických služeb týkající e-výpůjček e-knih, viz III. část Deníku knihovny:

  • Počet e-výpůjček se NEBUDE přičítat k výpůjčkám celkem, protože z nich se platí Dilii poplatky, které jsou u e-knih již zahrnuty v licenci na půjčování.
  • Definice 53. a.  E-výpůjčka e-dokumentu, počet e-výpůjček e-dokumentů: Přenos elektronického dokumentu (zpravidla e-knihy) jednomu uživateli na časově omezenou dobu na vlastní zařízení uživatele. Pozn.: Zahrnuje e-výpůjčky ze systémů typu eReading EBSCO, Ebrary, nepatří sem výpůjčka čtečky (ta se započítává do sl. 23 Deníku jako výpůjčka elektronického dokumentu).
  • Za rok 2014 se ještě budou e-výpůjčky e-knih vykazovat v počtu zobrazených (stažených) digitálních dokumentů. Dr. Richter nás zvláště uporňoval, že tento údaj vykazuje velmi malý počet knihoven, přestože databáze k dispozici mají!
  • Výkaz o výkonu RF za rok 2014 – s doplněným řádkem „Úbytky výměnného fondu“ – je v příloze a kdykoliv ke stažení na stránce http://bit.ly/kvkli-regionální-funkce-v-LK . Znovu upozorňujeme, že ve výkazu se nesmí mazat ani doplňovat řádky a není možné použít loňský formulář.   

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj