Březen měsíc čtenářů 2015

vyhlašuje již po několikáté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.Cílem je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají.

Hlavní aktivity:

  • Čtenář roku 2015 - Táta čtenář - mediální tvář Milan Cais ze skupiny Tata Bojs (viz záložka)
  • Anketa (průzkum) ne/čtenářů
  • Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“ (2.-8.3. 2015)
  • Nové služby knihoven 
  • Biblioweb 2015 
  • Noc s Andersenem - 27. 3. 2015

Podrobné informace k jednotlivým aktivitám zde - na webové stránce SKIP


Zkušební přístup k zahraničním databázím v období 2. - 30. března 2015

V rámci BMČ nabízíme přihlášeným knihovnám bezplatný zkušební přístup k zahraničním databázím - LibraryPressDisplay a AtoZ. Podrobné informace o databázích a na stránce zde.

Nabídka je rozšířena o zkušební přístup do služby ČTK News Select – průběžné aktuální zpravodajství – Hlavní zprávy a souhrny zpravodajství v anglickém jazyce a přístup do Infobanky k archivnímu zpravodajství a k dokumentačním databázím (Výročí, Biografie, Sporty).

Kontakt pro bezplatné vyzkoušení (2.-30.března) hana.nova@nkp.cz


Registrační formuláře:

Plakáty a záložky jsou k dispozici v pověřených knihovnách a KVK v Liberci (J. Starcová).

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení v rámci Týdne čtení, připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na http://goo.gl/Y1T2E . Pokyny k vyplnění formuláře naleznete na http://goo.gl/NEmWl.


Ke stažení:

Logo:

 

 

 

 

Plakát: 

Záložka:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj