Workshop PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

Modely dobré praxe – bezpečná a přátelská pracoviště

Projekt sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. Platforma knihovny.

Čtyřdenní workshop se uskuteční v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Projekt je určen pracovníkům knihoven, které jsou institucionálními členy SKIP.

Termíny:

  • 2. 2. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)
  • 9. 2. 2015 - poslechový sál (4. patro)
  • 16. 2. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)
  • 11. 5. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)

 


16. 2. 2015  od 9 hod.  

Lektor PhDr. Petr Beroušek, Psy. D.

Management prevence násilí na pracovišti


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj