Workshop PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

Modely dobré praxe – bezpečná a přátelská pracoviště

Projekt sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. Platforma knihovny.

Čtyřdenní workshop se uskuteční v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Projekt je určen pracovníkům knihoven, které jsou institucionálními členy SKIP.

Termíny:

  • 3. 2. 2015 - poslechový sál (4. patro)
  • 10. 2. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)
  • 17. 2. 2015 - poslechový sál (4. patro)
  • 12. 5. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)

10. 2. 2015

Lektorka Mgr.Jiřina Kubíková

Zvládání konfliktních situací

Prezentace ke stažení:

Materiály ke stažení:


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj