Svět knihy Praha 2015

21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival

Tradiční zájezd na veletrh připravuje pro knihovníky Libereckého kraje i v letošním roce KVK v Liberci a Regionální výbor SKIP 

Kdy: čtvrtek 14. května 2015 (den vyhrazený pro odbornou veřejnost)

  • odjezd do Prahy: v 8.00 hod. od zadního traktu budovy KVK v Liberci
  • odjezd z Prahy: v 17.30 hod. 

V případě převisu zájemců bude účast umožněna v tomto pořadí:

  1. individuálním členkám/členům SKIP,
  2. pracovnicím/pracovníkům institucionálních členů SKIP (včetně seniorů)
  3. ostatním knihovnicím/knihovníkům Libereckého kraje
  4. rodinným příslušníkům podle pořadí přihlášení

Webová stránka veletrhu


Účastnický poplatek:

  • 100 Kč (vstupenka + příspěvek na dopravu)
  • individuální členové SKIP ZDARMA

Organizace zájezdu:  Jaroslava Starcová - tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj