Workshop PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI

Modely dobré praxe – bezpečná a přátelská pracoviště

Projekt sociální dialog v oblasti kultury a sociálních služeb. Platforma knihovny.

Čtyřdenní workshop se uskuteční v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci. Projekt je určen pracovníkům knihoven, které jsou institucionálními členy SKIP.

Termíny:

  • 3. 3. 2015 - poslechový sál (4. patro)
  • 10. 3. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)
  • 17. 3. 2015 - poslechový sál (4. patro)
  • 24. 3. 2015 - malá zasedací místnost (2. patro)

 


10. 3. 2015 

Lektorka Mgr. Markéta Holinová

Psychologické souvislosti násilí na pracovišti


Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj