Porada ředitelů a metodiků knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí

V úterý 5. května 2015 od 9 hod.

Malá zasedací místnost - 2. patro vedle velkého sálu

Projednávané materiály:

Sekce veřejných knihoven:

Sekce pro regionální funkce SDRUK:

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj