Rešeršní strategie, postupy, informační zdroje

Seminář je finančně podpořen z programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

pátek 25. září 2015 od 9. 30 hod.

Předpokládaný konec semináře ve 14.30 hod.

Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. - ÚISK FF UK Praha

Kde: KVK v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy).

Obsah semináře:

  • Rešeršní strategie a taktiky.
  • Srovnání rešeršních postupů na internetu a v profesionálních elektronických informačních zdrojích.
  • Informační zdroje pro různé obory a specifika vyhledávání informací v těchto zdrojích.
  • Analytický rozbor rešeršních požadavků a formulace rešeršních dotazů.
  • Hodnocení relevance.
  • Základy organizace rešeršních služeb v různých typech informačních institucí a knihoven.

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj