Word 2010 pro mírně pokročilé

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

pátek 16. a 23. října 2015

Lektorka: Eliška Kymličková

Kurz je určen všem, kteří mají zájem rozšířit si své schopnosti při práci s textovým editorem Word 2010 nebo si chtějí pracovní postupy zopakovat. Mohou jej využít také ti, kdo dosud pracovali ve starších verzích Wordu.

Obsah kurzu:

  • Pokročilejší formátování odstavců
  • Formátování dokumentu pomocí stylů
  • Tabulky (vytvoření a formátování)
  • Vkládání objektů (obrázků, grafů a tabulek …)
  • Nástroje (automatické opravy, kontrola pravopisu, vyhledávání v textu)
  • Úvod do práce se styly (víceúrovňové číslování a odrážky)
  • Záhlaví a zápatí (číslování stránek)
  • Tisk a publikování dokumentu (nastavení tisku a tiskárny, uložení do formátu PDF)

Místo konání kurzu: KVK v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy)

Účastníci obdrží: osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 10 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz

Tabulka ASCII a klávesové zkratky


Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj