Prezentace jinak

Práce s prezentačním programem PREZI

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Pátek 4. prosince 2015

Lektorka: Eliška Kymličková

Kontakt: e-mail lektorkaE@gmail.comhttp://www.elaaos.cz/

Prezi je cloudový prezentační software a nástroj pro vytváření prezentací. Oproti standardně používanému PowerPointu netvoří prezentaci jednotlivé snímky, ale celý obsah se nachází na jedné ploše, jakémsi plátně, kam uživatel zaznamenává své poznatky do myšlenkové mapy. Prezentace vytvořená v tomto programu je velmi efektní, neboť neustálé prostorové efekty při přesouvání mezi jednotlivými částmi prezentace pomáhají udržet pozornost publika.

Pro představu si můžete prohlédnout již vytvořené prezentace na http://prezi.com/explore/reuse/ nebo konkrétní české prezentace kolegyně Mgr. Pavlíny Lonské z Městské knihovny v Praze, např. https://prezi.com/yylbnxjqw1mx/komunitni-role-knihoven/.

Ke stažení: Návod pro tvorbu webové prezentace v systému PREZI (se svolením autora Mgr. Petra Švarce z Gymnázia Rumburk)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu:  vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz, pište pokud byste měli jakýkoliv problém s vyplněním přihláškyInformace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj