Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2015

Středa 11. listopadu 2015 ve 13.30 hod. 

Malý poslechový sál Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. patro - u nahrávacího studia, vedle Hudební knihovny)

Informace ze setkání:

Prezentace k jednotlivým bodům programu (I. Slámová) - podrobné informace o službách Oddělení služeb knihovnám Liberecka, o dalších úkolech knihoven, webových stránkách, dotačním programu VISK 3, úspěších knihoven Liberecka aj. (důležité zejména pro knihovnice/knihovníky, kteří se nemohli osobně setkání zúčastnit)

 • Ke statistice knihovnických činností (J. Starcová) - všechny informace a materiály ke stažení na stránkách Statistika, benchmarking nebo Vzorové materiály, ke stažení:
  • Deník veřejné knihovny na rok 2015/2016 
  • Deník veřejné knihovny v Excelu
  • Evidence kulturně výchovné činnosti v Excelu (pro automatizované knihovny)  
  • Pokyny k vyplňování Ročního výkazu o knihovně za rok 2015 - výkazy teprve budou zveřejněny 
 • Akce připravované do konce roku 2015 - na stránce Odborné vzdělávání 2015
 • Setkání se zúčastnil správce systému Clavius REKS Tomáš Hubička, který odpovídal na dotazy. Knihovnice/knihovníci se na něj mohou obracet s  připomínkami a požadavky na nastavení systému (např. délky výpůjční lhůty apod.). Počátkem roku 2016 bude uspořádáno školení/konzultace pro uživatele REKSu.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj