Komiksem ke čtenářství a vizuální gramotnosti

Stručná historie komiksu, komiksy pro dospělé i pro děti, užití komiksu v reklamě i vzdělávání. Nápady a náměty, jak s komiksem čtenáře seznámit, jak je aktivně vtáhnout či jak si zahrát komiksové divadlo..

Úterý 12. ledna 2016 od 9:30 hod.

Předpokládaný konec semináře ve 13:30 hod.

KDE: Krajská vědecká knihovna v Liberci, velký sál (2. patro)

Lektorka: Mgr. Klára Smolíková

Mgr. Klára Smolíková je spisovatelka dětských knih a scénáristka komiksů, zároveň zkušená lektorka. Osm let vedla seminář mediální výchovy na Pedagogické fakultě UK, deset let učila studenty knihovnictví. Prostřednictvím workshopů hledá způsoby, jak popularizovat komiks zejména mezi mladými čtenáři. Její komiksové knihy „Viktorka a vesmírná dobrodružství" (Portál 2014) a „Husité" (Albatros 2012) byly vybrané do seznamů Nejlepší knihy pro děti, kniha „Řemesla (Albatros 2013) ocenili knihovníci v anketě SUK - Čteme všichni.  Do literatury pro dospělé vstoupila detektivkou Mrtvá šelma, kterou napsala společně s Jiřím W. Procházkou. Více o lektorce na stránce http://klarasmolikova.cz/.

Obsah:

  1. Teoretická část:     Kde se vzal komiks a pro koho je určen? Čeká nás rychlá procházka komiksovou historii, kterou zahájíme u jeskynních maleb a zakončíme u komiksů na billboardech, v muzejních expozicích a v učebnicích. Společně si zodpovíme otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro děti tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý.
  2. Přednášková část:    Představení nápadů a námětů, jak s komiksem čtenáře seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Vyzkoušíme si komiksové divadlo, naučíme se komiksovou abecedu a jak v knihovně zorganizovat vlastní komiksové workshopy. Na přetřes přijdou komiksové knihy, ale také časopisy, výstavy, přehlídky, soutěže i ceny..

Registrovaní účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Káva, čaj, voda bude účastníkům semináře k dispozici, další možnost občerstvení je v kavárně v budově knihovny.  

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj