Práce v AKS Clavius REKS - otázky a odpovědi

Pátek 11. března 2016 od 9:00 hod.

KDE: v počítačové učebně Krajské vědecké knihovny (-4. podlaží, vstup ve spodní části bočního venkovního schodiště)

Školení bylo  určeno knihovníkům, jejichž knihovny jsou připojeny do AKS Clavius REKS, případně se na připojení připravují. Mělo formu konzultací o problémech a nejasnostech v práci v systému.

Na vaše otázky odpovídal: Tomáš Hubička (správce REKS KVK v Liberci)

a kolegyně z Oddělení služeb knihovnám Liberecka

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj