Březen měsíc čtenářů 2016

vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) také v roce 2016. K akci BMČ svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Již od počátku jsme si stanovili 3 směry – chtěli jsme v knihovnách připravit ankety ne/čtenářů - průzkumy se měly obracet speciálně k lidem, kteří buď nečtou, nebo ke čtenářům, kteří čtou, ale nechodí do knihovny. Druhým směrem BMČ bylo zavádění nových služeb knihoven pro své uživatele, nové a netradiční typy akcí.

Zaregistrujte svou knihovnu:

Registrační formulář, podrobné informace, náměty na pořádání akcí, najdete na stránce SKIP věnované Březnu měsíci čtenářů 2016.


Čtenář roku 2016

V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování  nejlepších čtenářů. Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera. V tomto roce hledáme ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/ nejlepší ČTENÁŘSKOU TŘÍDU.

Motivujte prosím k soutěži vaše čtenářské třídy, aby získaly titul Čtenář roku 2016, a vyhrály pro svoji třídu věcné ceny z nakladatelství Albatros a dva dny plné překvapení v Praze! Pozor, soutěžit můžete jen od 8. 1. Do 28. 2. 2016! V průběhu BŘEZNA - měsíce čtenářů budou vyhodnoceny nejlepší čtenářské třídy všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2016!

Bližší informace o soutěži na -http://www.ctenipomaha.cz/cs/novinky/soutezctenarroku2016


Ke stažení:

Logo: Plakát:

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj