Public relations a komunikace v knihovnách II.

Marketing, PR a společné označení knihoven

 

 

 

 

 

 

25. října 2016 od 9.30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro)

Předpokládané ukončení workshopu ve 13 hod.

Lektorka: Mgr. Věra Ondřichová

Lektorka je konzultantka marketingu neziskových organizací. Pracovala v oblasti vnějších vztahů pro Městskou knihovnu v Praze, skauty, rektorát UK. Vyučovala předmět PR pro pracovníky knihoven a muzeí na vyšší odborné škole. Více se o ní můžete dozvědět na stránce Naučmese.cz.

Obsah workshopu:

  • Využití řízené komunikace v knihovnách (úvod do problematiky)
  • Příklady dobré praxe z marketingu, jak mohou knihovny smysluplně nabízet své služby (komentované příklady a workshop)
  • Společné označení/brand* pro knihovny (workshop a diskuse)

Workshop volně navazuje na loňský seminář PR a komunikace v knihovnách  s lektorkou Věrou Ondřichovou


Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, e-mail: starcova@kvkli.cz


Účast na workshopu je bezplatná.

Pořadatelem workshopu je Městská knihovna v Praze. Workshop je realizován díky finanční podpoře Ministerstva kultury v rámci dotačního programu VISK 1 pro rok 2016 a podpoře Magistrátu hl. m. Prahy.


 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj