Seminář o zvukových dokumentech

15. listopadu 2016 od 10 do 13 hod. v malém poslechovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. podlaží)

Témata:

  • Proč jsou zvukové dokumenty ohroženy. Stručně z historie nahrávání zvuku.
  • Příklady dobré praxe v zahraničí.
  • Aktuální situace v ČR: Virtuální národní fonotéka. Pracovní skupina
  • Průzkumy v paměťových institucích, zpracovávání zvukových dokumentů
  • Zásady ochrany a digitalizace zvukových dokumentů. Programy VISK
  • Diskuse

Kontaktní osoby:

Účast na semináři je bezplatná.

Srdečně zveme i zájemce z řad široké veřejnosti.

Pořadatelem semináře je Moravská zemská knihovna v Brně. Seminář je realizován za podpory dotace Ministerstva kultury ČR programu VISK1 v rámci projektu - Principy péče o zvukové dokumenty: mezinárodní standard a jeho aplikace v praxi v paměťových institucích České republiky.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj