Porada profesionálních pracovnic knihoven okresu Liberec

Pátek 11. listopadu 2016 od 9.30 hod. v Městské knihovně Chrastava

 

 

Program:

 • Statistické výkazy knihoven za rok 2016                                           
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost
 • Soutěž Vesnice roku a Knihovna roku 2016          
 • Dotační program VISK 3 na rok 2017
 • Nová katalogizační pravidla RDA – přechod na formát MARC 21
 • Knihovnická dílna 2016 - Centrální portál knihoven, Standard pro dobrý fond
 • Informace z jednání regionálního výboru SKIP
 • Regionální knihovní systém Clavius REKS – aktuální informace
 • Informace z jednotlivých knihoven – provoz knihoven, služby, akce
 • Diskuse, výměna zkušeností

Prohlídka chrastavské knihovny a seznámení s její činností.


Prezentace a materiály ke stažení:

Z Knihovnické dílny 2016:

Další informace:

Pozvánka a program ke stažení

Doprava:

Autobus (jízdní řád )
 
   
Liberec, aut. nádraží 8:35  
Liberec, Fügnerova 8:45  
Liberec, Sokolská 8:48  
Chrastava, aut. nádraží 9:07  
Vlak (Trilex-nákup jízdenek ve vlaku):    
Liberec 8:38 8:54
Chrastava, nádraží (ke knihovně 1,4 km) 8:46 9:05

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj