Setkání knihovnických seniorů SKIP v Liberci

připravil v roce 2017

ve dnech 20. - 22. 6. 2017

Program:

úterý 20. 6. 2017

 • 12 – 14 ubytování (pokud pokoje ještě nebudou připraveny, hotel umožní ponechat zavazadla na repci)
 • 13:30 - 14:15 prezence v Krajské vědecké knihovně
 • 14:15 - 14:30 Zahájení  (předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Čestný předseda SKIP PhDr. Vít Richter)
 • 14:30 – 15:30 přivítání v Krajské vědecké knihovně, základní informace o Liberci a Libereckém kraji, KVK v Liberci a Regionální organizaci SKIP LK. Seznámení účastníků.
 • 15:30 – 17 prohlídka knihovny
 • 17 – 18 prohlídka synagogy
 • 18 – 19 večeře v hotelu Liberec
 • 20 – 22 společenský večer v knihovně (Věra Vohlídalová: Jak šel čas v knighovně, S baterkou po knihovně - zábavná exkurze noční knihovnou)

středa 21. 6. 2017

 • 7:30 –  8:30 snídaně v UNI Cofee UNIhotelu
 • 8:45 sraz před knihovnou
 • 9 – 11 návštěva novorenezanční budovy radnice, prohlídka historických prostor
 • 11:30 – 13 oběd v Radničním sklípku
 • 14 – 15 Liberecký kraj (vyhlídková plošina)
 • 15:30 – 17 iQLANDIA - komentovaná prohlídka
 • 19 – 22 večeře a společenský večer v knihovně (raut, Václav Kříček: Vzácné tisky a zajímavosti ve fondu KVK v Liberci, Zdeněk Rakušan: Zábavné pokusy, vědecké hračky - interaktivní dílna)

čtvrtek 22. 6. 2017

 • 7:30 - 8:30   snídaně v UNI Cofee UNIhotelu
 • 8:30 sraz před UNIhotelem a společný odchod do knihovny Severočeského muzea (současně převoz zavazadel do KVK Liberec – zajistíme)
 • 9 - 11  Oblastní galerie Liberec v nově rekonstruované budově Lázní, Knihovna Severočeského muzea
 • 11:30 – 12:30  oběd v hotelu Liberec (ukončení setkání, rozloučení)
 • odjezd


Materiály ke stažení:


Setkání se uskutečnilo za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.


 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj