Studijní cesta do Královéhradeckého a Středočeského kraje

13. června 2017

do Knihovny Města Hradce králové a Městské knihovny v Poděbradech

Odjezd:        

  • v 8,00 hod. od zadního traktu budovy Krajské vědecké knihovny v Liberci (Pastýřská ul.)
  • dle zájmu lze zastavit na trase v Turnově (specifikaci zájmu prosím uveďte do přihlášky nebo mailem na níže uvedené adresy, zastávky budou upřesněny po domluvě)

Přibližný časový plán:

  • 10,00 – 12,00 prohlídka Knihovny města Hradec Králové
  • 13,00 – 14,00 prohlídka Městské knihovny v Poděbradech
  • 14,00 – 14,30 prohlídka Poděbrad s průvodcem
  • 14,30 – 15,30 individuální volno
  • 15,30 odjezd zpět do Liberce                    

Příjezd:

  • okolo 16,30 hod. do Liberce

Pro registraci na zájezd vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku, Vaše jméno se do 5 minut objeví v seznamu přihlášených účastníků.

Pokud byste měl (a) s vyplněním přihlášky potíže, pište na adresu starcova@kvkli.cznebo reditel@knihovna-cl.cz.

V případě zvýšeného zájmu o účast budou mít přednost individuální členové SKIP.

Účastnický poplatek 50 Kč bude vybírán od účastníků, kteří nejsou individuálními členy SKIP. 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj