Setkání knihovníků Libereckého kraje 2017

Regionální organizace SKIP Libereckého kraje a Krajská vědecká knihovna v Liberci uspořádala tradiční setkání knihovnic/knihovníků Libereckého kraje 

v úterý 5. prosince 2017 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

 

Program:

9,30 – 10,00 : Zahájení
Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci        
PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP Libereckého kraje
Hudební vystoupení ZUŠ Jabloňová
 
10,00 – 10,30 : Vyhlášení Ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 
Ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
 
10,30 – 11,00 : Projekty pro knihovny v roce 2018 - Bookstart, Knížka pro prvňáčka a další
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D., Národní knihovna ČR - vedoucí oddělení vzdělávání při Knihovnickém institutu a předseda SKIP ČR
 
11,00 – 11,30  přestávka, občerstvení
 
11,30 – 12,30 : Inspirace odjinud – z našich knihoven
Centrální portál knihoven – prostor pro knihovníky i naše uživatele 
Jaroslava Starcová  - Krajská vědecká knihovna v Liberci
 
Elektronické služby Krajské vědecké knihovny v Liberci – aktuální novinky 
PhDr. Dana Petrýdesová - Krajská vědecká knihovna v Liberci
 
Akviziční portál – prezentace nového nástroje pro doplňování knihovního fondu
Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, ředitel Městské knihovny A.M. v Turnově
 
12,30 – 13,00 : Inspirace odjinud - ze zahraničních knihoven
Exkursi SKIP do slovinských  knihoven přiblíží PhDr. Ludmila Sýkorová
 

Prezentace o akcích SKIP - Mgr. Roman Giebisch

Prezentace o Centrálním portálu knihoven - Jaroslava Starcová 

Prezentace o elektronických službách KVK v Liberci - PhDr. Dana Petrýdesová

 
Kompletní fotogalerie
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj