Knihovnická statistika

Školení pro pracovníky veřejných knihoven o vykazování knihovnických statistik

Knihovnický institut Národní knihovny

pátek 24. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00 ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Zveme vás na seminář o knihovnické statistice, který bude zaměřen zejména na tyto body:

  • úvod do problematiky statistik v knihovně
  • základní možnosti a metody pro hodnocení, prezentaci a využití statistických dat v knihovnách 
  • problémy měření výkonu v knihovnách
  • uvedení do metody benchmarkingu a ROI
  • praktický výklad jednotlivých statistických ukazatelů a jejich problematická místa

Seminář je určen zejména pracovníkům veřejných knihoven, kteří se věnují tvorbě knihovnických statistik.

Lektoři:

PhDr. Vít Richter

PhDr. Vít Richter je ředitelem Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky a předsedou Ústřední knihovnické rady. Spolupracuje na řadě celostátních průzkumů zaměřených na problematiku knihoven, čtenářství dětí a dospělých.

Mgr. Vladana Pillerová, Ing. Dana Smetanová

Pracovnice Knihovnického institutu - Referátu pro analýzu a koordinaci VKIS Národní knihovny České republiky.

 

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde (úvodní část obecně o statistikách, využívání statistických dat) a zde (praktické vykazování knihovnických statistik).

 

Místo konání kurzu: velký sál Krajské vědecké knihovny v Liberci (vstup hlavním vchodem a výtahem, příp. po schodech vyjít do 2. patra)

Délka kurzu: předpokládaná délka kurzu je 4 hodiny

Kontaktní osoba:

  • PhDr. Michaela Staňková z KVK v Liberci, tel. 482 412 124, email: stankova@kvkli.cz

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj