PowerPoint 

tvorba prezentací v nejužívanější grafické a prezentační aplikaci

Kurz je pořádán v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků

úterý 30. května a 6. června 2017

Lektorka: Eliška Kymličková

Dvoudenní kurz je určen všem, kteří se chtějí naučit vytvářet prezentace nebo si jejich tvorbu zopakovat.

Osnova kurzu:

 • Příprava prezentace
 • Práce se snímky
  • vkládání, odstraňování, přemisťování a kopírování snímků
  • rozložení snímku
 • Práce s textem
  • textová pole
  • formátování písma a odstavců
 • Práce s objekty
  • vkládání a úprava obrázků (fotografií)
  • vyrovnávání, vrstvení a seskupování objektů
 • Tabulky a grafy
  • vkládání a úprava tabulek
 • Úprava vzhledu prezentace
  • barevná schémata
  • pozadí snímků
  • záhlaví a zápatí
 • Efekty
  • přechodové efekty při střídání snímků
  • základní animace objektů
 • Příprava před prezentací
  • poznámky, podklady
  • tisk prezentace

Elektronická přihláška

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.

Účastníci si odnesou: Certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 10 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz


 

Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj