Práce s grafickým programem Gimp

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Úterý 19. a 26. září 2017 od 9 hod. 

Lektorka: Eliška Kymličková

Kontakt: e-mail lektorkaE@gmail.comhttp://www.elaaos.cz/

Gimp je populární opensource aplikace pro úpravu a tvorbu rastrové grafiky. Obsahuje  i některé vektorové funkce (cesty, písma…) které jsou užitečnou pomůckou při práci s rastrovou grafikou. Gimp se uplatní zejména při úpravě fotografií, na niž se v kurzu zaměříme.

Cíl kurzu:

  • seznámit účastníky s funkcemi bezplatné aplikace
  • naučit je upravovat digitální fotografie, vytvářet fotografické prezentace (alba) z akcí knihoven a seznámit je s možnostmi zveřejňování na internetu apod.
  • seznámit je s pravidly z oblasti velikosti souborů a rozlišení obrázků pro tisk nebo pro internetové stránky

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 2 vyučovací dny - 10 hodin

Počet účastníků: 9 -14 osob

Kontaktní osoba: Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, starcova@kvkli.cz, pište pokud byste měli jakýkoliv problém s vyplněním přihlášky


Odkazy, které vám pohou pomoci:

  • Program GIMP Portable 2.8.22 (aplikace přenosná např. na USB Flash) ke stažení zde
  • Program GIMP pro Windows 2.8.22 (k instalaci do PC) ke stažení zde
  • Informace o aplikaci Gimp na stránce http://gimp.4fan.cz/ nebo na stránce swz.cz

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.Informace pro účastníky kurzu základů práce na počítači, určeného pracovníkům knihoven Libereckého kraje

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, počítačová učebna na podlaží –4 (vchod bočními dveřmi v dolní části schodiště po pravé straně budovy) 

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. Pro účastníky je k dispozici sociální zařízení, je možné využívat služební kuchyňku na podlaží, včetně mikrovlnné trouby. V průběhu kurzu je připravena za symbolický poplatek káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj