Setkání knihovnic/knihovníků okresu Liberec 2017

Úterý 7. listopadu 2017 ve 13.30 hod. 

Malý poslechový sál Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. patro - nahrávací studio)


Program:

 • Činnost metodického oddělení v roce 2017
 • Regionální knihovnický systém Clavius REKS
 • Roční výkazy knihoven za rok 2017 – statistika fondu knihoven
 • Novinky v Krajské vědecké knihovně v Liberci
 • VISK 3 – dotační program MK ČR pro knihovny na rok 2018
 • Knihovny na internetu – webové stránky
 • Cena Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje
 • Knihovna roku 2017
 • Knihovnické akce a projekty pro veřejnost v roce 2018
 • Připravované vzdělávací akce pro knihovníky
 • Blahopřání jubilantům
 • Aktuality, postřehy a zajímavosti z knihoven okresu 
 • Servisní technik Tomáš Hubička a zodpoví Vaše dotazy k systému Clavius REKS.

Prezentace 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj