Nominace na cenu Knihovník/Knihovnice roku 2017

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje 

vyhlašuje již po šesté

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje

Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje uděluje regionální organizace SKIP Libereckého kraje 1x ročně nejlepším kolegům/kolegyním působícím na nejrůznějších pozicích v knihovnách LK, kteří v uplynulém období dosáhli výjimečných výsledků ve svých knihovnách, realizovali zajímavou aktivitu nebo se trvale věnovali činnostem, které přispěly k rozvoji obce nebo samostatného oboru.

Tímto oceněním chce upozornit na mimořádné činnosti, které se často v knihovnách realizují, na osobnosti, které za těmito aktivitami stojí a díky kterým se rozvíjí veřejné knihovní a informační služby nebo kulturní život obce.

Ocenění se vyhlašuje ve dvou kategoriích:

  • Knihovník/Knihovnice roku 2017
  • Celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji

Návrhy mohou být zasílány poštou i elektronicky předsedkyni regionální organizace SKIP: 

PhDr. Dana Kroulíková, Městská knihovna Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa, e-mail reditel@knihovna-cl.cz

nejpozději do 31. 10. 2017.

Podrobné informace

Ocenění budou předána na Setkání knihovníků Libereckého kraje 2017 dne 5. prosince 2017.

S dosud oceněnými i nominovanými knihovnicemi/knihovníky se můžete seznámit na webové stránce Regionální organizace SKIP LK.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj