S knížkou do života (Bookstart)

Mezinárodní projekt na podporu čtenářství

 

SKIP ČR se rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa, a vyhlašuje pilotní ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti S knížkou do života (Bookstart).

Co je Bookstart: mezinárodní projekt na podporu čtenářství realizovaný po dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty

Co je projekt S knížkou do života: česká varianta projektu Bookstart, respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, kterou zahájíme v březnu 2018

Cílem projektu je zejména podpořit dětské čtenářství, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností, poradit jim, jak to dělat správně, orientovat je v nabídce kvalitní literatury pro děti, inovovat služby knihovny pro nejmladší děti a pro rodiny, vytvořit novou čtenářskou komunitu.

Cílová skupina: rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte

Stručný popis projektu: co nejvíce rodin s novorozenci získá u příležitosti vítání občánků nebo obdobných slavností v knihovně sadu dárků od knihovny, knihovna bude pro tuto skupinu připravovat speciální typy služeb a nabídne prostor pro aktivity formálních i neformálních skupin rodičů a dětí. V řadě knihoven ostatně již podobné akce probíhají.

Podmínky a doporučení účasti v projektu: včasné přihlášení do projektu, institucionální členství ve SKIP, spolupráce s obcí, budování relevantního fondu literatury pro rodiče a děti, uspořádání minimálně 4 relevantních akcí za rok, dokumentace aktivit, propagace projektu, udržitelnost projektu minimálně po dobu 6 let

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu – 1. 11. 2017
Konec příjmu přihlášek – 31. 11. 2017
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu – 31. 12. 2018
Distribuce setů – únor – březen 2018
Slavnostní předávání setů v knihovnách – do konce r. 2018

Veškeré další informace a přihlášku do projektu najdete na stránce SKIP

Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen. Knihovny do projektu přihlášené naléhavě žádáme, aby se do elektronické konference Andersen přihlásily!

Do konference Andersen se můžete přihlásit zde.

K projektu S knížkou do života vyšlo i zvláštní číslo Bulletinu SKIP, které si můžete přečíst zde. Najdete zde velké množství dobrých příkladů z praxe s dětskými čtenáři, kterými se můžete nechat inspirovat i v případě neúčasti v projektu.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj