Inspirativní dílna Klubu dětských knihoven SKIP Libereckého kraje 

na podporu čtenářství pro pracovníky dětských oddělení knihoven regionu a další zájemce 

Úterý 13. února 2018 od 9 hodin

v Krajské vědecké knihovně v Liberci - dětské oddělení ve 3. patře

Program:

  • Informace z MT KDK SKIP - Eva Kordová
  • Inspirace navzájem - ukázky práce s dětským čtenářem
    • Jana Baánová, Městská knihovna Semily
    • Zdeněk Rakušan Ph.D., Krajská vědecká knihovna Liberec
    • Kateřina Vítková, Krajská vědecká knihovna Liberec
  • Ostatní

Srdečně Vás zve Eva Kordová a Kateřina Vítková


 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj