Bezpečný kyberprostor ve vztahu k dětem a mládeži

Kurz je pořádán s finanční podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků.

Úterý 5. června 2018 od 9 hodin

Malý poslechový sál (4. patro vedle Hudební knihovny)

Lektor: Mgr. Vladimír Vácha, Národní centrum bezpečnějšího Internetu

 

Obsah:

  • rizika v kyberprostoru a jak jim předcházet
  • seznámení s nejčastějším rizikovým chováním dětí a mladistvých v kyberprostoru (kybergrooming, sexting, kyberšikana, netolismus) včetně kazuistiky
  • praktické rady, jak pomoci dětem být digitálně gramotnými a zodpovědně se chovajícími uživateli internetu

 

Přihláška (Vaše jméno se v seznamu přihlášených účastníků objeví do 5 min.)


Účastníci si odnesou: Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu

Délka kurzu: 1 vyučovací den - 5 hodin

Počet účastníků: 40 osob

Kontaktní osoba: PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, stankova@kvkli.cz

Kurz je v souladu s podmínkami programu VISK 2 určen výhradně pro pracovnice / pracovníky knihoven evidovaných na ministerstvu kultury ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. a je pro ně bezplatný.

Místo konání kurzu: Krajská vědecká knihovna v Liberci, malý poslechový sál vedle Hudební knihovny ve 4. patře

Organizační pokyny: Organizátorem kurzu je krajská metodička KVK v Liberci.  Kurz je hrazen z prostředků Ministerstva kultury ČR v rámci programu  VISK 2, účastníci neplatí žádné vložné. Z toho důvodu je třeba naplňovat všechny podmínky pro přidělení této dotace. Jedná se o důsledné vedení docházky, pořizování anket a testů. 

Vysílající zřizovatel hradí účastníkům pouze cestovné. V průběhu kurzu bude pro účastníky k dispozici káva a čaj.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj