Knihovna věc veřejná

Veřejná panelová diskuze k současné i budoucí roli veřejných knihoven

3. května 2018 - velký sál Krajské vědecké knihovny v Liberci (2. patro), 14 - 16 hod.

Uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci u příležitosti 100. výročí založení Československa v roce 1918 a v souvislosti se 100. výročím 1. knihovního zákona z roku 1919.

Liberec byl v pořadí druhým městem, kde proběhla panelová diskuse na téma Knihovna – věc veřejná.

Panelové diskusev Liberci se zúčastnili hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstkyně hejtmana Jitka Volfová, náměstek primátora statutárního města Liberec Ivan Langr, starostka města Semily Lena Mlejnková, vedoucí oddělení kultury Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje Martin Féna, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR Vít Richter, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková a předsedkyně Regionálního  výboru Svazu knihovníků a informačních pracovníků Libereckého kraje Dana Kroulíková. Úvodní prezentaci přednesl PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky a diskuzi  moderoval David Hamr, redaktor Českého rozhlasu Liberec.

Vedle představitelů Libereckého kraje i města Liberec se jednání zúčastnili zástupci obcí, starostky a starostové a samozřejmě široká knihovnická veřejnost.

V příjemné atmosféře se diskutovaly otázky dalšího rozvoje knihoven v kraji, možnosti i limity jejich proměny  na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra měst a obcí. Účastníci panelové diskuze se shodli na tom, že knihovny  jsou nedílnou součástí života obcí či měst, významnými partnery pro další komunitní aktivity a projekty, které se ve veřejném  prostoru realizují. Právě proto je třeba knihovny  nejen podporovat morálně i materiálně, ale rovněž klást i vysoké nároky na služby, které poskytují.

Všem hostům děkujeme aktivní účast a velmi cenné názory a doporučení, která v průběhu celého odpoledne zazněla. Rovněž děkujeme Krajské vědecké knihovně v Liberci za poskytnutý prostor, zajištění technického a organizačního zázemí a celkově vytvoření přátelské atmosféry v příjemném prostředí.

Záznam a fotografie z diskuze si můžete prohlédnout na webové stránce: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/liberec/

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj